PÅ DINA PREMISSER

Med min bakgrund inom försäljning, projektering och överlämning av 80 projekt och 4 000 systemplatser (en marknadsandel på 90 %) har jag bildat mig en bra uppfattning om vad kunder och användare har för behov i alla projektfaser, inklusive eftermarknaden. Utifrån kundresponsen efterfrågades ett mer omfattande och flexibelt produktsortiment. Med tiden framkom också önskemål om att lösningarna borde ta ännu större hänsyn till nordiska förhållanden med mycket snö, vägsalt och vatten (rost), laddstationer för eldrivna fordon, mer användarvänlig hantering med radio- och ”app-baserad” fjärrstyrning samt, sist men inte minst, en lägre användartröskel och bättre komfort. Det ska vara enkelt, modernt och robust.

Min naturliga målsättning var därför att ingå ett samarbete med tyska Otto Wöhr GmbH som har varit ledande inom utvecklingen av APS de senaste 60 åren. Vi jobbar kontinuerligt i nära samarbete med stora och små detaljer inom design och funktionalitet för at optimera leveranserna till Norden.