SE VÅR NYA VIDEO FRÅN KVÆRNERBYEN

100 systemplatser typ Combilift 543, 551 och 552

METRISK I FINANSAVISEN

Ta en titt på de senaste artiklarna om Metric i respektive Finansavisen och Hegnar.no

TRÄFFA VÅR NYA KOLLEGA

Vi upplever ett ständigt ökande intresse för våra lösningar och är glada över att få hälsa vår nya projektledare Simen välkommen till teamet!

SE VÅR NYA PARKING PLATFORM 501

I nära samarbete med Wöhrs design- och innovationsavdelning har vi utvecklat en ny version av vår populära lösning – Parking Platform 501

MADE FOR SWEDEN

På vår tillverkares huvudkontor i Friolzheim utanför Stuttgart har 250 anställda i över 60 år arbetat med att utveckla och tillverka automatiska parkeringssystem som bidrar till att entreprenörer och byggherrar över hela världen kan bygga både smartare och till lägre kostnader.

URBAN MOBILITY

Hur kan befintliga urbana ytor användas så att deras resurser tas till vara? Det är principen bakom den andra versionen av Parken³-systemet.

CYKELPARKERING

Som transportmedel är cykeln enkel, miljövänlig och hälsomässigt överlägsen.

DET METRISKE SYSTEMET

Vår framgång bygger på att vi kan erbjuda MER PER METER jämfört med traditionella parkeringslösningar. Rent generellt, och i byggbranschen i synnerhet, är vi beroende av ett gemensamt mätsystem, som bygger på DET METRISKA MÅTTSYSTEMET.