DET METRISKE SYSTEMET

Vår framgång bygger på att vi kan erbjuda MER PER METER jämfört med traditionella parkeringslösningar. Rent generellt, och i byggbranschen i synnerhet, är vi beroende av ett gemensamt mätsystem, som bygger på DET METRISKA MÅTTSYSTEMET.

Rent generellt, och i byggbranschen i synnerhet, är vi beroende av ett gemensamt mätsystem, som bygger på DET METRISKA MÅTTSYSTEMET. 


Projektekonomi  
 

Parkeringsplatserna måste då nödvändigtvis etableras under mark (helst under byggnaden) och uppta så liten markyta som möjligt. Samtidig bör det inte ställas krav på långa körramper eller djupa källarvåningar, eftersom grundvattnet kan nå högt. Det är dyrt att bygga under mark och det är inte bara parkeringsplatser som ska rymmas. Sportlokaler, cykelparkering, avfallshantering, hisschakt, trapprum och tekniska rum kräver också sitt. Här kommer vi in i bilden. Vi vet att varenda mm, cm, m2, m3 måste utnyttjas så effektivt det överhuvudtaget är möjligt för att det ska bli ekonomi i projektet. Och vi är extremt målinriktade – det är ju faktiskt det vi lever på. För att vi ska kunna förstå dina behov och erbjuda bra lösningar måste vi tala samma språk. I byggbranschen talas många olika språk, men vi har ett gemensamt, nämligen SI-systemet som bygger på det metriska måttsystemet.