TRÄFFA VÅR NYA KOLLEGA

Vi upplever ett ständigt ökande intresse för våra lösningar och är glada över att få hälsa vår nya projektledare Simen välkommen till teamet!

Simen är utbildad civilingenjör med masterexamen inom företagsekonomi och maskin- och produktutveckling. Han kommer från Statnett och Mesta där han ansvarat för projektledning, avtalsstyrning och arbete som teknisk expert.   

Med erfarenhet från både byggherre- och leverantörssidan samt god kännedom om metod och praxis på projektområdet kommer Simen att bidra med efterfrågad kompetens till företaget, till fördel både för kunder och för samarbetspartner.

Simen blir bland annat huvudansvarig för detaljprojektering och genomförande av våra leveranser. Du når honom på simen@metrisk.no | 99 72 08 13.