CYKELPARKERING

Som transportmedel är cykeln enkel, miljövänlig och hälsomässigt överlägsen.

Den är normalt sett det smartaste alternativet när du behöver nå resmålet snabbt och direkt om avståndet medger. Med ett ständigt ökande antal cyklar följer ett motsvarande ökande platsbehov.

En trygg plats

Cykeln förtjänar sin rättmätiga plats. Med ökade krav på att områden avsätts för cyklar vid nybyggnation ser vi det som en naturlig del att inkludera detta i vår produktportfölj. Vi har lösningar som täcker allt från mobila cykelstativ till olika arrangemang, enkla fastmonterade stativ för utomhusbruk, tvåvåningars staplingslösningar för byggnader och allmänna knutpunkter och sist, men inte minst, det helautomatiska cykelparkeringshuset Wöhr Bikesafe.

Cykling ska vara mer än bara ren träning. Men för att kunna framstå som ett mer attraktivt transportalternativ måste stat, kommuner, arbetsgivare och fastighetsutvecklare ordna enkel och trygg förvaring av cykeln. När allt fler och tryggare cykelvägar byggs ut menar vi att det är helt nödvändigt att upprätta trygga platser även för cykelparkeringar. Så länge det förutom platsbrist är stor risk för vandalism, stöld och slitage tvekar många att ta cykeln till resmålet.

Motivation

Vill du som arbetsgivare motivera dina anställa att ta cykeln till jobbet? Vill du som fastighetsägare tillföra en grön profil till projektet, eller vill du kanske ha en signalbyggnad i form av ett belyst, profilerat cykeltorn? Ska din kommun bli landets mest cykelvänliga under 2016? Med den nya lösningen Wöhr Cycle kan du parkera upp till 128 cyklar i varje torn eller schakt. Ta en titt på animationen Wöhr Bikesafe (svensk text) för en närmare beskrivning och specifikationer. Använd hjälm – trevlig cykeltur!