Produkt:

LEVELPARKER 570

MANÖVRERINGSYTA ÄR GAMMALDAGS

Information

Levelparker 570

En helautomatisk lösning utan behov av körbana. Här utnyttjas varje kvadratmeter till parkering och det är ju där värdet ligger.

Det helautomatiska parkeringssystemet Levelparker 570 rymmer mellan tio och femtio bilar på en till fem nivåer med två till sex plattformsrader bakom varandra. Lösningen erbjuder optimal, platsbesparande parkering genom att skjuta bilarna närmare varandra på en eller flera nivåer. Lösningen fungerar över och under mark. Hissmagasinet kopplar samman de olika våningarna i denna pussellösning. En vändskiva kan integreras om det av olika orsaker är önskvärt att bilen levereras i motsatt körriktning.

Specifikationer

Helautomatiskt parkeringssystem som parkerar fordon på en till fem parkeringsnivåer och i två till sex parkeringsrader
Eftersom lösningen inte kräver någon körbana passar den bra där det är ont om plats
Låst förvaring tillför en extra grad av säkerhet för användare och fordon (trånga ramper, vandalism och stöld undviks)
Skräddarsydd lösning och design för avhämtningsområdet
Inget behov av ramper eller körbanor
Inget behov av dyrbar belysning och ventilation
Enkel drift med många kontrollmöjligheter, t.ex. radiomottagarchip, mobil applikation eller fjärrkontroll
Passar bra för lägenhets- och kontorsbyggnader, eller offentliga parkeringar
Följer konceptet Grön parkering

Användning

Privatbostad/Villa
Kontor/lägenhet
Hotell/köpcenter
Offentlig parkering
Eftermontering är möjlig
Kan monteras utomhus utan överbyggnader

Struktur

Schakt är möjligt
Schakt är inte möjligt
System med gemensam avhämtningspunkt

Användare

Långtidsparkering
Gäst-/långtidsparkering
Offentlig parkering
Hanterad parkering

Video av LEVELPARKER 570

Bilder av LEVELPARKER 570

Nedladdning