Produkt:

MULTIPARKER 720

"SKY'S THE LIMIT"

Information

Multiparker 720

Multiparker 720 passar fortfarande för områden med liten markyta.

Vi kan stapla från två till femtio våningar upp eller ned, alternativt som en kombination. Den här torn-/schaktvarianten kan också levereras med en integrerad vridplattform för enklare utkörning från parkeringsmagasinet på trafikerade gator.

Specifikationer

Kan monteras över eller under marken för upp till 50 våningar
Helautomatiskt parkeringssystem från 10 till fler än 100 bilar
Olika storlekar är tillgängliga
Upp till 2 parkeringsrader bakom varandra på vardera sidan av hisschaktet
Flexibel konfigurering för individuella projektbehov
Låst förvaring tillför en extra grad av säkerhet för användare och fordon (trånga ramper, vandalism och stöld undviks)
Skräddarsydd lösning och design för avhämtningsområdet
Inget behov av ramper eller körbanor
Inget behov av dyrbar belysning och ventilation
Enkel drift med många kontrollmöjligheter, t.ex. radiomottagarchip, mobil applikation eller fjärrkontroll
Passar bra för lägenhets- och kontorsbyggnader, eller offentliga parkeringar
Följer konceptet Grön parkering
Mycket snabb drifttid vid användning av quick-change plattformssystem

Användning

Privatbostad/Villa
Kontor/lägenhet
Hotell/köpcenter
Offentlig parkering
Eftermontering är möjlig
Kan monteras utomhus utan överbyggnader

Struktur

Schakt är möjligt
Schakt är inte möjligt
System med gemensam avhämtningspunkt

Användare

Långtidsparkering
Gäst-/långtidsparkering
Offentlig parkering
Hanterad parkering

Video av MULTIPARKER 720

Bilder av MULTIPARKER 720

Nedladdning