Produkt:

MULTIPARKER 740

"TA TILLBAKA GATAN"

Information

Multiparker 740

Den smala, längsgående designen gör att lösningen enkelt kan implementeras även under gator.

under gator.
Multiparker 740 erbjuder platsbesparande parkering genom att stapla bilarna sida vid sida över varandra i ett tätt staplat lagringssystem. Den längsgående designen har en optimerad systemkonfiguration som erbjuder upp till tre parkeringsrader, både till höger och vänster, från den centraliserade hissmekanismen och för upp till åtta våningar.

Specifikationer

Kan monteras över eller under marken för upp till åtta våningar
Helautomatiskt parkeringssystem från tio till fler än hundra bilar
Olika storlekar är tillgängliga
Från en till tre parkeringsrader bakom varandra på vardera sidan av hisschaktet
Flexibel konfigurering för individuella projektbehov
Låst förvaring tillför en extra grad av säkerhet för användare och fordon (trånga ramper, vandalism och stöld undviks)
Skräddarsydd lösning och design för avhämtningsområdet
Inget behov av ramper eller körbanor
Inget behov av dyrbar belysning och ventilation
Enkel drift med många kontrollmöjligheter, t.ex. radiomottagarchip, mobil applikation eller fjärrkontroll
Passar bra för lägenhets- och kontorsbyggnader, eller offentliga parkeringar
Följer konceptet Grön parkering
Mycket snabb drifttid vid användning av quick-change plattformssystem

Användning

Privatbostad/Villa
Kontor/lägenhet
Hotell/köpcenter
Offentlig parkering
Eftermontering är möjlig
Kan monteras utomhus utan överbyggnader

Struktur

Schakt är möjligt
Schakt är inte möjligt
System med gemensam avhämtningspunkt

Användare

Långtidsparkering
Gäst-/långtidsparkering
Offentlig parkering
Hanterad parkering

Video av MULTIPARKER 740

Bilder av MULTIPARKER 740

Nedladdning