Produkt:

PARKLIFT 413

PARKERING UPPHÖJD TILL TRE

Information

Parklift 413

Fotavtrycket för en traditionell parkeringsplats utnyttjas till fullo vid stapling av tre bilar på höjden.

För oberoende tillgång till alla plattformar kräver lösningen att ett schakt etableras med ett minsta djup på 335 cm. Det finns därmed endast behov av en körnivå jämfört med tre för en traditionell lösning. Du gör dessutom en väsentlig besparing sett till lägre krav på takhöjd så 413 ger dig stora möjligheter att minska ytanvändningen och därmed kostnaderna.

Specifikationer

Enkel plattform för 3 bilar och dubbel plattform för 6 bilar.
Plattformsbredd på upp till 270cm / 500 cm
1 körnivå = 2 parkeringsnivåer = kostnadsbesparingar
Låga underhållskostnader
Mycket driftsäker lösning (testat enligt tyska TÜV/CE-certifierad)

Användning

Privatbostad/Villa
Kontor/lägenhet
Hotell/köpcenter
Offentlig parkering
Eftermontering är möjlig
Kan monteras utomhus utan överbyggnader

Struktur

Schakt är möjligt
Schakt är inte möjligt
System med gemensam avhämtningspunkt

Användare

Långtidsparkering
Gäst-/långtidsparkering
Offentlig parkering
Hanterad parkering

Video av PARKLIFT 413

Bilder av PARKLIFT 413

Nedladdning