Produkt:

PARKSAFE 580

LÄMNA VÄRDESAKERNA I BILEN

Information

Parksafe 580

Bilarna parkeras utan risk för inbrott, vandalism eller parkeringsskador. Placera bilen i hissmagasinet och låt oss ta hand om resten.

Baserat på ett centraliserat hissmagasin fraktas bilarna upp eller ned till en bestämd våning där plattformen flyttas åt sidan till sin lagringshylla. Bilarna parkeras därefter i en, två eller tre rader till höger eller vänster som i ett hyllsystem och med olika höjder på varje våning för maximalt volymutnyttjande. Vid parkering i hissmagasinet skannas bilens dimensioner automatiskt så att den placeras på den mest lämpliga våningen. En vändskiva kan integreras om det av olika orsaker är önskvärt att bilen levereras i motsatt körriktning.

Specifikationer

Helautomatisk parkering på upp till 50 våningars höjd, eller djup
Bilarna parkeras i en, två eller tre rader som i ett hyllsystem
Lämpligt för små markytor
Kan etableras som torn, schakt eller som en kombination av dessa
Eftersom lösningen inte kräver någon körbana passar den bra där det är ont om plats
Låst förvaring tillför en extra grad av säkerhet för användare och fordon (trånga ramper, vandalism och stöld undviks)
Skräddarsydd lösning och design för avhämtningsområdet
Kort hanteringstid per tillfälle
Inget behov av ramper eller körbanor
Inget behov av dyrbar belysning och ventilation
Enkel drift med många kontrollmöjligheter, t.ex. radiomottagarchip, mobil applikation eller fjärrkontroll
Passar bra för lägenhets- och kontorsbyggnader, offentliga parkeringar, bildelning, biluthyrning
Följer konceptet Grön parkering

Användning

Privatbostad/Villa
Kontor/lägenhet
Hotell/köpcenter
Offentlig parkering
Eftermontering är möjlig
Kan monteras utomhus utan överbyggnader

Struktur

Schakt är möjligt
Schakt är inte möjligt
System med gemensam avhämtningspunkt

Användare

Långtidsparkering
Gäst-/långtidsparkering
Offentlig parkering
Hanterad parkering

Video av PARKSAFE 580

Bilder av PARKSAFE 580

Nedladdning