Produkt:

PARKSAFE 582

LÄMNA VÄRDESAKERNA I BILEN

Information

Parksafe 582

Den vertikala hissen fraktar också en oberoende anordning som hämtar och levererar plattformar från den främre raden till hissen.

Baserat på ett centraliserat hissmagasin fraktas bilarna upp eller ned till en bestämd våning där plattformen flyttas framåt eller bakåt och åt sidan till sin lagringshylla. Lösningen har dubbelt djup, alltså två plattformsrader framför varandra. Bilarna fraktas till rätt våning där de parkeras i en, två eller tre rader till höger eller vänster som i ett hyllsystem och med olika höjder på varje våning för maximalt volymutnyttjande. Vid parkering i hissmagasinet skannas bilens dimensioner automatiskt så att den placeras på den mest lämpliga våningen. En vändskiva kan integreras om det av olika orsaker är önskvärt att bilen levereras i motsatt körriktning.

Specifikationer

Helautomatisk parkering på upp till 50 våningars höjd, eller djup
Bilarna parkeras i en, två eller tre rader som i ett hyllsystem
Lämpligt för små markytor
Kan etableras som torn, schakt eller som en kombination av dessa
Eftersom lösningen inte kräver någon körbana passar den bra där det är ont om plats
Låst förvaring tillför en extra grad av säkerhet för användare och fordon (trånga ramper, vandalism och stöld undviks)
Skräddarsydd lösning och design för avhämtningsområdet
Kort hanteringstid per tillfälle
Inget behov av ramper eller körbanor
Inget behov av dyrbar belysning och ventilation
Enkel drift med många kontrollmöjligheter, t.ex. radiomottagarchip, mobil applikation eller fjärrkontroll
Passar bra för lägenhets- och kontorsbyggnader, offentliga parkeringar, bildelning, biluthyrning
Följer konceptet Grön parkering

Användning

Privatbostad/Villa
Kontor/lägenhet
Hotell/köpcenter
Offentlig parkering
Eftermontering är möjlig
Kan monteras utomhus utan överbyggnader

Struktur

Schakt är möjligt
Schakt är inte möjligt
System med gemensam avhämtningspunkt

Användare

Långtidsparkering
Gäst-/långtidsparkering
Offentlig parkering
Hanterad parkering

Video av PARKSAFE 582

Bilder av PARKSAFE 582

Nedladdning