Produkt:

PARKSAFE 585

SE PÅ MIG!

Information

Parksafe 585

Bilarnas utställningsfönster.

Baserat på ett centraliserat hissmagasin, som kan rotera 360 grader, fraktas bilarna upp eller ned till en våning där plattformarna placeras i hyllsystemet. Vid parkering i hissmagasinet skannas bilens dimensioner automatiskt så att den placeras på den mest lämpliga våningen.

Specifikationer

Helautomatisk parkering med 8, 10 eller 12 platser per våning
Lämpligt för små markytor
Kan etableras som torn, schakt eller som en kombination av dessa
Eftersom lösningen inte kräver någon körbana passar den bra där det är ont om plats
Låst förvaring tillför en extra grad av säkerhet för användare och fordon (trånga ramper, vandalism och stöld undviks)
Skräddarsydd lösning och design för avhämtningsområdet
Kort hanteringstid per tillfälle
Inget behov av ramper eller körbanor
Inget behov av dyrbar belysning och ventilation
Enkel drift med många kontrollmöjligheter, t.ex. radiomottagarchip, mobil applikation eller fjärrkontroll
Passar bra för lägenhets- och kontorsbyggnader, offentliga parkeringar, bildelning, biluthyrning
Följer konceptet Grön parkering

Användning

Privatbostad/Villa
Kontor/lägenhet
Hotell/köpcenter
Offentlig parkering
Eftermontering är möjlig
Kan monteras utomhus utan överbyggnader

Struktur

Schakt är möjligt
Schakt är inte möjligt
System med gemensam avhämtningspunkt

Användare

Långtidsparkering
Gäst-/långtidsparkering
Offentlig parkering
Hanterad parkering

Bilder av PARKSAFE 585

Nedladdning