Produkt:

PARKING PLATFORM 503

DET FINNS ALLTID PLATS FÖR MER

Information

Parking Platform 503

Mobila plattformar i körbanans längdriktning ger utrymme för flera p-platser i befintliga utrymmen.

Lågt monterade skenor, mobila plattformar och en liten elektromotor monteras på det färdiga golvet. Plattformarna kan därmed flyttas till önskad position och ge plats att köra ut från angränsande parkeringsplatser. Lösningen ger rimliga extraplatser i befintliga såväl som nya parkeringsområden.

Specifikationer

Upp till 30 % fler parkeringsplatser på ytor du redan förfogar över
Enkel plattform för ett fordon, eller dubbel plattform för två
Låg investering, låga underhållskostnader
Låg bullernivå
Mycket driftsäkert (testat enligt tyska TÜV – CE-certifierat)

Användning

Privatbostad/Villa
Kontor/lägenhet
Hotell/köpcenter
Offentlig parkering
Eftermontering är möjlig
Kan monteras utomhus utan överbyggnader

Struktur

Schakt är möjligt
Schakt är inte möjligt
System med gemensam avhämtningspunkt

Användare

Långtidsparkering
Gäst-/långtidsparkering
Offentlig parkering
Hanterad parkering

Video av PARKING PLATFORM 503

Bilder av PARKING PLATFORM 503

Nedladdning