Produkt:

CROSSPARKER 558

SMAL OCH BRED PÅ SAMMA GÅNG

Information

Crossparker 558

Crossparker 558 ger en uppgradering i förhållande till Slimparker 557 när det gäller utnyttjandet av den tillgängliga bredden.

Två extra platser kan sättas upp på vänster och höger sida av den centrala hissen. På detta sätt kan antalet parkeringsplatser dubbleras på tillgängliga ytor. Systemet kan också automatiskt sänka inkörningen till gatunivå efter användning.

Specifikationer

Halvautomatiskt parkeringssystem för upp till 22 bilar
Perfekt för användning mellan byggnader i trånga stadsrum
Avlägsnar behovet av platskrävande ramper och körbanor
Konfigurerad för installation under mark
Går att köra över när hissmagasinet är nedsänkt
Kan etableras med två till fyra rader på vardera sidan om hissmagasinet
Hissmagasinets tak kan dekoreras efter eget önskemål

Användning

Privatbostad/Villa
Kontor/lägenhet
Hotell/köpcenter
Offentlig parkering
Eftermontering är möjlig
Kan monteras utomhus utan överbyggnader

Struktur

Schakt är möjligt
Schakt är inte möjligt
System med gemensam avhämtningspunkt

Användare

Långtidsparkering
Gäst-/långtidsparkering
Offentlig parkering
Hanterad parkering

Bilder av CROSSPARKER 558

Nedladdning