Produkt:

SLIMPARKER 557 Shaft

SMAL, SMALARE, SMALAST

Information

Slimparker 557 Shaft

Parkeringssystemet erbjuder upp till 23 parkeringsplatser per zon och är anpassad för användning UNDER marknivå – på trånga och långa våningsplan.

Det slanke systemet krever kun en bredde på 260cm og får da ofte plass mellom trange bygg og gater. Løsningen er spesielt utformet med hensyn til en plassering i området mellom bygning og tomtegrense. Kjøretøy kan stables i opp til 6 etasjer, helt skjult fra gatenivå. Heismagasinets tak kan utsmykkes etter eget ønske og kan således gå i ett med omgivelsene.

Specifikationer

Halvautomatiskt parkeringssystem för upp till 23 bilar
Perfekt för användning mellan byggnader i trånga stadsrum
Avlägsnar behovet av platskrävande ramper och körbanor
Konfigurerad för installation under mark
Går att köra över när hissmagasinet är nedsänkt
Kan etableras med två till fyra rader på vardera sidan om hissmagasinet
Hissmagasinets tak kan dekoreras efter eget önskemål

Användning

Privatbostad/Villa
Kontor/lägenhet
Hotell/köpcenter
Offentlig parkering
Eftermontering är möjlig
Kan monteras utomhus utan överbyggnader

Struktur

Schakt är möjligt
Schakt är inte möjligt
System med gemensam avhämtningspunkt

Användare

Långtidsparkering
Gäst-/långtidsparkering
Offentlig parkering
Hanterad parkering

Video av SLIMPARKER 557 Shaft

Bilder av SLIMPARKER 557 Shaft

Nedladdning