Projekt:

TROMSØ - BJERKAER SJØPARK

254 SYSTEMPLATSER TYPE COMBILIFT 551/552/543 FÖR BARLINDHAUG & MILLARIUM

BJERKAKER SJØPARK - TROMSØ

Byggherre: Barlindhaug Eiendom & Millarium Bolig
Arkitekt: Hamperokken Arikitektur
APS: Wöhr Combilift 551/552/543 Premium