Projekt:

HAMILTON SCOTTS, SINGAPORE

Vi har goda skäl att kalla lösningen "SKY GARAGE".

Singapore - Multiparker 720

116 p-platser fördelade på 29 våningar över mark.